Nyheder

Vedrørende Corona-pandemi:
Klinikken modtager ikke patienter eller forældre med luftvejssymptomer, feber eller dårlig mave samt personer, der har været i tæt kontakt med Corona smittet - disse bedes kontakte klinikken telefonisk i stedet.

Ved konsultationerne er principperne, at vi ikke giver hånd, og holder fysisk afstand. Håndsprit er tilgængelig i alle lokaler. Dørhåndtag og andre kontaktflader bliver hyppigt sprittet af.
Såfremt der er flere personer i venteværelset, da kan man benytte de ekstra stole, der er sat op i gangarealet. Legetøj og blade er fjernet fra venteværelset for at hindre smittespredning.
Der vil være mulighed for, at samtalen kan afholdes telefonisk/ videokonf. - dette vurderes individuelt.
Kontakt klinikken via klinikkens hjemmeside eller telefonisk ved spørgsmål til ovenstående.


Vedr. ferie:
Klinikken holder ferie lukket i perioden tirsdag d. 13 juli til onsdag d. 11 august.
Ved akut behov for hjælp da henvises til praktiserende læge/vagtlæge eller i særlige tilfælde psykiatrisk skadestue.

Venlig hilsen
Camilla Brevig
Speciallæge

picture here
forside